Aktualności dla Opiekunek osób starszych

PEG Sonda – opieka nad Seniorem z gastrostomią odżywczą

2016-12-12

Jednym z obowiązków Opiekunki osób starszych jest dbanie o prawidłowe odżywianie swoich Podopiecznych. Na skutek różnych dolegliwości fizycznych lub psychicznych, chorób lub urazów, Seniorzy mogą mieć problem z przyjmowaniem pokarmów przez usta. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wytworzenie gastrostomii odżywczej.  

Gastrostomia (PEG) znacznie ułatwia pielęgnację Podopiecznego i zmniejsza ryzyko zachłystowego zapalenia płuc. Ponadto nie powoduje dyskomfortu ani stanów zapalnych w przeciwieństwie do sondy żołądkowej.

 

Wskazaniami do zastosowania sondy PEG mogą być:

 • choroby nowotworowe przełyku, szyi, ślinianek
 • choroby neurologiczne: udar, wylew, stwardnienie zanikowe boczne
 • urazy głowy: oparzenia jamy ustnej i przełyku
 • zaburzenia motoryki krtani i przełyku: mukowiscydoza, dziecięce porażenie mózgowe, wrodzona niedrożność przełyku, inne wady anatomiczne lub schorzenia powodujące zaburzenia połykania
 • choroby psychiczne: jadłowstręt psychiczny.

 

Karmienie Podopiecznego przez sondę PEG

Podopieczny z sondą PEG otrzymuje pokarmy przez specjalną rurkę. Skład takich pokarmów oraz częstotliwość są ściśle ustalane przez lekarza lub pielęgniarkę. Podawanie pożywienia odbywa się w konkretnych dawkach co kilka godzin lub nieprzerwanie przez określony czas na przykład z kilkugodzinną przerwą. Przeważnie pokarm dostarczany jest do sondy specjalną strzykawką a następnie bezpośrednio do żołądka.

 

Jak należy przygotować się do karmienia Podopiecznego?

Przed przystąpieniem do karmienia Podopiecznego należy umyć ręce. Następnie sprawdzić czy sonda jest prawidłowo umieszczona.

 

Ważne zalecenia:

 1. Przygotować sprzęt do karmienia: tacę, strzykawkę, pojemnik ze zmiksowanym ciepłym pokarmem oraz pojemnik z przegotowaną ciepłą wodą.
 2. Ułożyć Podopiecznego w pozycji półsiedzącej. Pozycja taka ułatwi przesuwanie się pokarmu do dalszej części przewodu pokarmowego i zapobiegnie przedostawaniu się jej do dróg oddechowych.

  U otyłych osób leżących należy unikać pozycji na lewym boku. W takiej pozycji istnieje duże ryzyko przeciekania pokarmu przez przetokę.
   
 3. Zapewnić Podopiecznemu dyskrecję, intymność oraz spokój
 4. Podopieczny w razie możliwości powinien 15-30 min przed karmieniem żuć gumę, skórkę od chleba, ssać cukierek o mocnym zapachu. Spowoduje to wydzielanie się enzymów trawiennych.
 5. Przed karmieniem zastosować toaletę jamy ustnej. Zapobiegnie to odruchom wymiotnym.
 6. Temperatura pokarmu nie powinna przekraczać 40st., optymalna temperatura to 35-37st
 7. Po nabraniu pokarmu do strzykawki należy wypuścić z niej powietrze aby zapobiec wzdęciom.
 8. Pokarm nie może być zbyt gęsty aby nie zatkał zagłębnika
 9. Po karmieniu przepłukać dren przegotowaną wodą.
 10. Podopieczny powinien zostać w pozycji półleżącej do ok. 2 godzin,aby pokarm nie cofnął się do drenu.
 11. Podawanie posiłków nie powinno być częstsze niż co 2 godziny. Wyjątek stanowią osoby aktywne fizycznie, które mogą pobierać pokarm w zależności od odczuwanego głodu nawet co godzinę.
 12. Podopieczny powinien mieć zachowaną przerwę nocną minimum 6-8h
 13. Należy notować podawane pokarmy, ilości praz godziny podawania
 14. Należy monitorować stan świadomości Podopiecznego podczas podawania pokarmów

 

Wszystkie nieprawidłowości w umieszczeniu sondy należy kontaktować ze specjalistą, który posiada kwalifikacje do jej założenia.