Jak zajść w ciążę po leczeniu nowotworu?

Leczenie przeciwnowotworowe jest bardzo trudnym doświadczeniem, z którym borykają się niektóre kobiety po zdiagnozowaniu u nich raka. Istnieje też obawa przed konsekwencjami, jakie może przynieść tego typu leczenie. A zwłaszcza o realnych możliwościach zajścia w ciążę i realizacji marzenia o przyjściu na świat dziecka.

Czy można starać się o ciążę po leczeniu raka?

Oczywiście starania o zajście w ciążę po leczeniu raka są możliwe i mają duże szanse powodzenia. Jednak w tym przypadku wiek jest bardzo ważnym czynnikiem, który odgrywa przeważającą rolę. Szanse na zajście w ciążę są tym większe, im młodsza jest kobieta, a maleją w miarę zbliżania się do menopauzy.
Kobiety, które przeszły radioterapię w wieku poniżej 30 lat, nie będą miały problemów z wytworzeniem płodnych jajeczek. Może to być jednak bardziej skomplikowane, jeśli leczenie raka rozpoczęto po 40. roku życia. Istnieje duże ryzyko, że chemioterapia może spowodować menopauzę u kobiet i zmniejszyć ich szanse na zajście w ciążę.
Chociaż wiadomo, że niektóre leki stosowane w chemioterapii mają pewne właściwości, które mogą powodować niepłodność u kobiet. Dlatego też kobieta zawsze musi poddać się badaniom, aby sprawdzić, czy jest nadal płodna. A potem, po uzyskaniu zgody lekarza, próbować zajść w ciążę.

Kiedy zaleca się starania o zajście w ciążę po leczeniu raka?

Po leczeniu nowotworu kobieta powinna odczekać odpowiedni czas, zanim zacznie starać się o zajście w ciążę. Chemioterapia może powodować czasową niepłodność. Możliwe jest jednak również wytworzenie jajeczek o niskiej jakości z powodu leczenia, dlatego minimalnym zalecanym przez lekarzy okresem oczekiwania jest 6 miesięcy.

Jaki wpływ na ciążę ma rodzaj nowotworu i leczenie raka?

Jeśli u kobiety zdiagnozowano raka, a jednocześnie jest ona w ciąży, nie powinno to oznaczać, że leczenie nowotworu należy odłożyć na później. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z rodzajem guza i jego umiejscowieniem. Ale także rodzaj leków stosowanych w trakcie chemioterapii. Mimo że wiele ciąż po leczeniu raka kończy się pomyślnie. Zawsze istnieje ukryte ryzyko, że u płodu wystąpi jakieś uszkodzenie genetyczne lub wada rozwojowa.

Jakie aspekty wpływają na to, że kobieta szuka możliwości leczenia niepłodności?

Istnieje wiele ważnych aspektów, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzję kobiety o podjęciu leczenia niepłodności. Jedna z nich jest związana z miejscem, w którym przeprowadzono operację usunięcia guza.  Jeśli operacja została przeprowadzona na narządzie rozrodczym, takim jak szyjka macicy lub jajowody, a nawet odbytnica lub okrężnica, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wpłynęła ona na płodność pacjentki. Należy również wziąć pod uwagę wiek płodny kobiety, który może mieć wpływ na produkcję jajników zdolnych do zapłodnienia. Podobnie jak ich jakość, choć wspomniano już, że leczenie onkologiczne może powodować niepłodność.

Czy ciąża może zwiększyć prawdopodobieństwo nawrotu choroby nowotworowej?

Kobiety, które przeszły przez trudny okres choroby, takiej jak nowotwór, mają pewne obawy, a jedna z nich dotyczy tego, że ciąża może zwiększyć ryzyko nawrotu nowotworu. Może to być jeden z głównych powodów, dla których kobiety są zniechęcane do starań o ciążę.
Ogólnie rzecz biorąc, ciąża nie powinna być powodem, który w istotny sposób zwiększa szanse na nawrót nowotworu. Lekarze nalegają jednak, aby odczekać kilka lat przed próbą zajścia w ciążę. Czas ten jest uzależniony od wielu czynników, takich jak rodzaj przebytego leczenia przeciwnowotworowego. Należy wziąć pod uwagę rodzaj nowotworu, który zaatakował kobietę, jego lokalizację, a także wiek kobiety.

Czy leczenie raka może mieć wpływ na karmienie piersią?

Jak wiadomo, leczenie onkologiczne, któremu poddawana jest dana osoba, może być różnorodne i wywoływać różne reakcje w organizmie kobiety. Z tego względu konieczna będzie konsultacja ze specjalistą w celu ustalenia, czy stosowane leki mogą wpływać na jakość mleka dostarczanego dziecku w trakcie karmienia piersią.
Wiadomo jednak, że leki stosowane w chemioterapii mogą przenikać do mleka matki i być szkodliwe dla dziecka. W tym sensie rozsądne byłoby zaprzestanie karmienia piersią i zastąpienie go karmieniem mieszanką. Z drugiej strony, jeśli kobieta jest poddawana radioterapii, może karmić dziecko piersią.
W takich przypadkach karmienie piersią będzie bezpieczne w zależności od tego, w którym miejscu ciała pacjentka jest poddawana radioterapii. Jednak w każdym przypadku, jak już wspomnieliśmy, zawsze lepiej jest skonsultować się z lekarzem prowadzącym. W ten sposób można uniknąć narażenia życia noworodka na niebezpieczeństwo.