Niedrożność przewodu pokarmowego

Niedrożność przewodu pokarmowego to bardzo poważna choroba niosąca bardzo wiele skutków. Schorzenie to polega na zatrzymaniu się przemieszczania trawionego pokarmu i jego resztek przez przewód pokarmowy. Rozróżniamy dwa typy niedrożności : pełną oraz niepełną. O pełnej mówimy wtedy, gdy dochodzi do całkowitego zatrzymania trawionych resztek pokarmu oraz braku wydzielin jelitowych, które biorą udział w procesie trawienia. W niedrożności niepełnej dochodzi do częściowego zatrzymania przemieszczania się resztek pokarmu przez jelita. Zamknięcie światła jelita to poważna przypadłość, może ona wystąpić w różnej części przewodu pokarmowego, zarówno na jego początku – przełyk, jak i na końcu – jelito grube. W zależności od umiejscowienia niedrożności, czyli od tego na jakiej wysokości przewodu pokarmowego się ona znajduje wyróżniamy niedrożność wysoką oraz niską. Zdarza się również i to często, że niedrożność występuje w paru miejscach układu pokarmowego i mowa wtedy o niedrożności wielopoziomowej. Czym spowodowana jest niedrożność? Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza to mechaniczna, czyli zamknięcie częściowe lub całkowite światła przewodu poprzez guz. Druga to porażenna, czyli spowodowana zaprzestaniem pracy jelit. Resztki trawionego pokarmu nie są przesuwane dalej tylko zalegają.

Niedrożność mechaniczna

Jest to zamknięcie światła jelita spowodowane najczęściej poprzez rozrastanie się guza ( nowotwór złośliwy). Może on znajdować się wewnątrz jelita lub poza nim. Guz znajdujący się w jamie brzusznej może dawać duży nacisk na jelita i także spowodować jego niedrożność. Do niedrożności mechanicznej dochodzi również w skutek niedrożności jelita spowodowanego ciałem obcym. Bardzo często przypadłość ta dotyczy przemytników narkotykowych, którzy połykają woreczki z narkotykami.

Niedrożność porażenna

Najczęściej do tego rodzaju niedrożności dochodzi po operacjach jelit. Jest to proces w zupełni naturalny i trwa od kilku do nawet kilkunastu dni ( duże znaczenie ma wielkość ingerencji chirurgicznej – im większa tym dłuższa rekonwalescencja). Również niektóre choroby mogą wywołać niedrożność jelit. Tak oto najczęściej występuje ona przy zapaleniu otrzewnej, którego skutkiem jest właśnie zatrzymanie perystaltyki jelit, czyli resztki pokarmu nie przemieszczają się ku końcowi układy pokarmowego. Choroby metaboliczne także zwiększają ryzyko wystąpienia niedrożności jelit. Do takich chorób zaliczamy np. ostrą niewydolność nerek.

Do głównych objawów niedrożności przewodu pokarmowego zaliczamy: ból w obrębie jamy brzusznej, wymioty, zatrzymanie stolca oraz gazów. Dlatego jeżeli występują te objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zbada nas i potwierdzi lub wykluczy niedrożność na podstawie badań i szczegółowego wywiadu z pacjentem. Kiedy mamy do czynienia z niedrożnością jelitową to istotne jest, aby jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarza specjalisty. Główną metodą leczenia niedrożności przewodu pokarmowego jest metoda chirurgiczna, która wiąże się z koniecznością przeprowadzenia operacji. Jednak oprócz tej metody niedrożność można leczyć w sposób bezoperacyjny. Wszystko zależy od rodzaju niedrożności. W przypadku mechanicznej często jedynym dobrym rozwiązaniem jest operacja podczas, której dochodzi do usunięcia guza lub innej rzeczy blokującej światło jelita. Jednak w przypadku niedrożności porażennych zaczyna się od pobudzenia perystaltyki jelit w sposób naturalny np. poprzez picie płynów, żucie gumy lub spożywania kawy. To jaka metoda leczenia zostanie wybrana jest zależne od przyczyny i rodzaju niedrożności z jaką mamy do czynienia. Po szczegółowym przebadaniu to lekarz ustala dokładny schemat leczenia oraz wybiera najbardziej odpowiednią i skuteczną metodę. Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć objawów choroby i jak najszybciej udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który poinstruuje nas co należy robić.